Modernizacja

Modernizacja wind ma na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów. Obecnie modernizowane windy, w zakresie wymiany wszystkich urządzeń muszą spełniać wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,zawarte w dyrektywie dźwigowej nr 2014/33/WE. Spełnienie tych wymagań zapewniają normy PN EN 81.1 , PN EN 81-20 i PN EN 81-50 zharmonizowane z dyrektywą oraz procedury oceny zgodności.

Zakres modernizacji :

– wymiana układu napędowego na energooszczędny napęd reduktorowy lub bez reduktorowy z onkoderem
– wymiana systemu sterowania
– wymiana aparatury sterowej wraz z kompletną instalacją elektryczną
– wymiana kaset wezwań i dyspozycji
– montaż piętro wskazywaczy
– montaż urządzeń do łączności między kabiną a serwisem
– montaż urządzenia do zjazdu awaryjnego przy zaniku napięcia – UPS
– montaż w aparaturze falownika
– wymiana kabiny na metalową z drzwiami automatycznymi dwu panelowymi
– montaż kutyny świetlnej w kabinie i oświetlenie awaryjne
– wymiana ramy kabiny wyposażonej w aparat chwytny o działaniu podczas jazdy windy w górę i w dół
– wymiana drzwi szybowych na automatyczne dwu panelowe
– wymiana lin nośnych
– montaż ramy przeciwwagi
– wymiana ogranicznika prędkości
– wymiana prowadnic kabiny i przeciwwagi lub poprawienie ustawienia istniejących

Zalety modernizacji :

1. Bezpieczeństwo :

– montaż drzwi kabinowych automatycznych
– montaż aparatów chwytnych dwustronnego działania
– montaż w kabinie kurtyny świetlnej
– możliwość łączności między użytkownikiem w kabinie a serwisem
– ochrona przez niekontrolowanym ruchem kabiny na postoju przy otwartych drzwiach

2. Funkcjonalność :

– zwiększenie powierzchni użytkowej kabiny
– zwiększenie udźwigu
– powiększenie szerokości drzwi szybowych do 800mm ( 900 mm )
– możliwość korzystania z windy przez osoby niepełnosprawne